Beproefde waarheid

Preek op het feest van H. Stephanus op 26 december, tweede Kerstdag, in de Mariakerk

“Maak u wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken” 1)
Lieve zusters en broeders, doordat de feestdag van Stephanus direct volgt op het feest van de geboorte van Jezus, is er een bijzondere relatie tussen Jezus en Stephanus. Hij is namelijk de eerste martelaar omwille van het geloof in Jezus als de Christus. Stephanus was de eerste volgeling van Jezus die geroepen werd om met gevaar voor eigen leven te getuigen van Christus als de weg, de waarheid en het leven.
Daarom heeft de kerk vanaf het begin de gedachtenis van de heilige Stephanus met grote liefde en respect levend gehouden. Die bijzondere relatie tussen onze Heer en Stephanus mogen wij op dit feest meebeleven. Ze ontroert ons. Het Kind in de kribbe dat Stephanus uitnodigde als eerste voor hem zijn leven over te hebben uit liefde voor hem.
We zouden Stephanus tekort doen en we zouden onszelf te kort doen, wanneer we de dood van Stephanus alleen zouden zien als een misdaad van mensen, een ordinaire lynchpartij door religieuze fanatici zoals we die vandaag de dag ook kennen. Nee, Stephanus mocht door zijn dood getuigen dat de waarheid van Christus hem liever was dan zijn eigen leven. Want Jezus Christus kennen, is het eeuwige leven bezitten. Door in het aangezicht van de dood zijn geloof in Jezus als de gekruisigde en verrezen Heer te verkondigen, werd zijn eigen leven een getuigenis. Hij had Jezus verkondigt met woorden. Hij had die woorden waargemaakt in zijn daden, in zijn leven als diaken. Nu mocht hij die verkondiging bekronen met zijn leven. Op dat moment zag hij de hemel openstaan. En als echte navolger van de Heer mocht hij diens woorden aan het kruis gesproken, nazeggen: “Heer, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen”. 2)
“Maak u wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe en wat van u spreken” had Jezus tegen zijn leerlingen gezegd. Stephanus mocht als eerste de betekenis van die woorden ervaren. Talloze gelovigen hebben in de loop der tijden in moeilijke levensbedreigende omstandigheden zich opgetrokken aan het voorbeeld van Stephanus. We mogen ons als christenen allereerst optrekken aan het voorbeeld van Jezus zelf die zijn leven gaf uit liefde voor de wereld. Maar als wij geen voorbeeld zouden hebben van anderen die de Heer tot in de dood zijn nagevolgd, zouden wij dan de moed hebben om onszelf als eerste daaraan te wagen als het erop aan zou komen? Maar we hoeven ons die vraag niet stellen, want Stephanus is als eerste ons voorgegaan. En hij is gevolgd door talloze andere geloofsgetuigen in de loop van de eeuwen tot in onze tijd.
Van de meeste christenen wordt – gelukkig niet, is in dit verband een twijfelachtige uitdrukking – niet gevraagd dat zij hun leven geven voor het Evangelie. En degenen die op beslissende momenten er voor terugschrokken toen het van hen leek gevraagd te worden, uit angst of zwakheid om medemensen te beschermen, bijvoorbeeld hun gezin, hoeven niet bang te zijn dat Jezus geen begrip voor hen heeft en niet met hen meeleeft en hen genadig is. Misschien zullen ze juist met meer liefde en overgave God dienen in hun leven als goede en rechtvaardige mensen.
Maar het blijft een bijzonder grote eer wanneer iemand van Christus mag getuigen in het aangezicht van de dood en volhardt zoals Stephanus.
De waarheid kan niet zonder dat zij beproefd wordt. Zij  wórdt beproefd doordat mensen laten zien dat de liefde van God sterker is dan alles, dat de weerloze macht van het Kind in de kribbe sterker is dan het kwade en de dood.
Het is die waarheid die door het geloofsgetuigenis van de martelaren spreekt.
Zij spreken de waarheid. Het is de waarheid zelf die hen als getuigen oproept. Het is “de Geest van de Vader die door u spreekt”

Christus is het ware Licht dat in de wereld gekomen is. Dat is het grote geschenk van God aan de wereld dat we met Kerstmis vieren. Laten we het als een voorrecht beschouwen dat we mogen leven in zijn licht zoals de medegelovige die we vandaag eren: Heilige Stephanus, bid voor ons. Amen

Martin Los

Evangelielezing op dit feest: Mattheus 10:17-22 1)
eerste lezingen: Handelingen der apostelen 6:8-19; 7:54-59

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.