Hervorming vieren wekt verlangen naar herstel van eenheid. Mijn bijdrage aan oecumene.nl b.g.v 500jaar Reformatie

Hervorming vieren wekt verlangen naar herstel van eenheid

Los100
Op 31 oktober 2016 was paus Franciscus in Lund in Zweden. Samen met de Lutherse aartsbisschop Munib Younan, voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie, ging hij daar voor in een gezamenlijke gebedsdienst bij gelegenheid van de opening van de viering van 500 jaar Reformatie. Algemeen wordt de actie van Martin Luther, aan de vooravond van Allerheiligen 1517, toen hij zijn 95 stellingen op de deur van de kapel in Wittenberg bevestigde, gezien als het begin van de Reformatie. Om dat feit en de gevolgen te gedenken is een heel jaar uitgetrokken op weg naar 31 oktober 2017.

lees hier het hele artikel bit.ly/2mAsgNF

Miniglossy 25 jarig priesterjubileum Martin Los

Een ‘mini-glossy’ over Martin Los ivm 25-jarig jubileum

Bij gelegenheid van mijn priesterjubileum heeft de jubileumcommissie van de parochie een “mini-glossy” uitgegeven. Het werd uitgereikt aan alle aanwezigen na afloop van de jubileummis in de Mariakerk.
Het bevat foto’s en twee interviews. “Priester met passie” door Petra van Asten (2016) en “God is een diplomaat” door Roland Enthoven (2013)