De Tien Geboden voor milieubewust persoonlijk en maatschappelijk leven I

De Rooms-katholieke Kerk heeft in het jaar 2005 bij monde van de  Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede Tien Geboden voor het milieu gepubliceerd.
In deze Blog geef ik mijn niet geautoriseerde vertaling uit het Engels van het Vaticaanse stuk http://www.zenit.org/article-14529?l=english

In de volgende Blog probeer ik de oorspronkelijke tekst  zo kort mogelijk samen te vatten in de stijl van een opdrachten gericht aan de gelovigen, en een uitnodiging aan alle mensen. Hieronder eerst de eigenlijke uitgebreide tekst

1. De Bijbel leert de fundamentele morele principes die nodig zijn om op de juiste wijze het  vraagstuk van het milieu  te benaderen. a) De menselijke persoon, naar Gods beeld gemaakt, is verheven boven alle andere schepselen die op hun beurt alleen op een verantwoorde manier gebruikt mogen worden. b) De menswording van Christus en zijn leer leggen getuigenis af van de waarde van de  natuur: niets dat bestaat, valt buiten het goddelijk plan van schepping en verlossing.
2. De sociale leer van de kerk brengt twee fundamentele punten in herinnering. Enerzijds mogen we de natuur niet verlagen tot slechts een instrument, dat gemanipuleerd en geëxploiteerd wordt. Anderzijds mogen we de natuur niet tot een absolute waarde maken of het boven de waardigheid van de menselijke persoon stellen
3. Het vraagstuk van het milieu  omvat de gehele planeet, als een gemeenschappelijk goed. Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu strekt zich ook uit tot de toekomstige generaties
4. Het is noodzakelijk om de voorrang van de ethiek en de rechten van de mens vast te stellen boven de technologie, en op deze wijze de menselijke waardigheid te beschermen
5. De natuur moet niet beschouwd worden als een werkelijkheid die goddelijk is in zichzelf. Daarom is zij niet taboe voor menselijke activiteiten. Ze is veeleer een geschenk van de Schepper aan de gemeenschap van mensen, toevertrouwd aan het menselijk verstand en morele verantwoordelijkheid. Hieruit volgt dat het niet ongeoorloofd is het ecosysteem te veranderen op voorwaarde dat  dit wordt gedaan in de context van respect voor haar samenhang  en schoonheid, en dat daarbij in beschouwing wordt genomen het nut van elk schepsel in het geheel.
6. Ecologische vraagstukken benadrukken de behoefte om een grotere harmonie te bereiken tussen maatregelen die bedoeld zijn om de economie te ontwikkelen en die welke erop gericht zijn om het milieu te beschermen en tussen de nationale en internationale politiek. Economische ontwikkeling moet trouwens ook rekening houden met de eenheid, samenhang en het ritme van de natuur, want alle natuurlijke bronnen zijn eindig. En alle economische activiteiten die gebruik maken van natuurlijke bronnen moeten ook in het totaal van de kosten de kosten voor het behoud van het milieu  doorberekenen
7. Zorg voor het milieu betekent dat we actief moeten werken aan de integrale ontwikkeling van de armste gebieden in de wereld. De goederen van deze wereld zijn geschapen door God om op een wijze manier te worden gebruikt door iedereen. Deze goederen dienen te worden gedeeld op een rechtvaardige en liefdevolle manier .Het principe van de universele bestemming van alle goederen der aarde biedt een fundamentele oriëntatie op de complexe relatie tussen ecologie en armoede
8. Samenwerking, door middel van wereldwijde overeenkomsten, geruggensteund door internationale wetten, is nodig om het milieu te beschermen. Verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu moet op een adequate manier worden geïmplementeerd in wetgeving en rechtspraak.  Deze wetten en overeenkomsten moeten worden geleid door de eisen van het gemeenschappelijke welzijn
9. Werkt nationaal en internationaal samen om door wetgeving en handhaving het milieu te Onze manier van leven moet de principes van somberheid, matiging en zelfdiscipline, voor ogen houden, zowel op persoonlijk als maatschappelijk terrein. Mensen moeten ontsnappen aan de mentaliteit van alleen maar consument zijn, en men moet wijzen van productie bevorderen die de geschapen orde respecteren, en ook voorzien in de basisbehoeften van alle mensen. Deze verandering in manier van leven wordt bevorderd door een groter bewustzijn van de onderlinge afhankelijkheid van  alle bewoners van de aarde
10 Milieuvraagstukken vragen om een geestelijk antwoord, geïnspireerd door de overtuiging dat de schepping een gave van God is, die hij mensheid in handen heeft gegeven om er op een verantwoorde en liefdevolle wijze mee om te gaan. De basishouding van mensen ten opzichte van de geschapen wereld dient er een te zijn van verwondering en dankbaarheid.
In feite leidt de wereld de mensen telkens weer tot het mysterie van God die haar heeft geschapen en haar blijft in standhouden.
Wanneer God wordt vergeten, wordt de natuur beroofd van haar diepste betekenis en berooid achtergelaten. Als echter de natuur wordt herontdekt  in haar rol als geschapen werkelijkheid, zal de mensheid een duurzame relatie kunnen aangaan met de natuur waarbij rekening gehouden wordt met haar symbolische en mystieke dimensies. Op deze wijze opent zich een weg voor de mensheid naar God, schepper van hemel en aarde

vert. ML

1 gedachte op “De Tien Geboden voor milieubewust persoonlijk en maatschappelijk leven I

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.