Geboortedag in de hemel

Sint Stefanus 2017

Grotere tegenstelling is er niet dan tussen geboorte en dood. Maar ze vinden beide plaats in onze alledaagse werkelijkheid. Niet zelden nemen we in deze kerk afscheid van een grootouder, terwijl een nieuw kleinkind net geboren is of op het punt staat geboren te worden.
Ook nu wij feestelijk de geboorte van Christus vieren, maken families zich op voor de begrafenis van een dierbare. In de week voor Kerstmis zijn er 4 parochianen overleden.
Ook in het kerkelijk jaar liggen geboorte en dood niet ver van elkaar. Want gisteren vierden we de geboorte van Christus en vandaag de sterfdag van Stefanus. Hij was één van de eerste diakenen die onder handoplegging en gebed waren aangesteld om de apostelen te ontlasten. Zij kwamen niet toe aan de zorg voor de armen.
Het was ook de taak van de diakenen om als daar aanleiding toe was in het openbaar te getuigen van de grote dingen die God in Jezus Christus had verricht om de mensen zijn heil te schenken.
Stefanus die zoveel goeds zei en ook deed werd voorwerp van haat omdat mensen in Jeruzalem vonden dat hij God lasterde. In sommige landen nu nog steeds een ernstige aanklacht die voor onschuldige mannen en vrouwen zomaar de dood kan betekenen. Meestal op grond van valse en willekeurige beschuldigingen.
Stefanus stierf vanwege zijn geloof, niet vele jaren nadat Jezus zelf als godslasteraar aan het kruis gestorven was. De dood en de verrijzenis van Jezus heeft de kerk altijd gevierd. Met Pasen en verder elke zondag door het jaar.
De dag van Stefanus’ dood en opneming in de hemel – daar was immers geen twijfel over want we hoorden Stefanus zeggen: “ik zie de hemel openstaan” *) – die dag hebben de eerste christenen elk jaar onderhouden op 26 december als een heilige dag. Dus nog voor het Kerstfeest in de kerk werd ingevoerd. Dat gebeurde veel later, vierde de kerk de gedachtenis van deze eerste martelaar Stefanus, net als wij vandaag.
Daardoor komt het dat geboorte en dood zo dicht bij elkaar liggen in het kerkelijk jaar, want we hebben net met blijdschap kerstfeest gevierd en we doen dat nog de hele week, en nu zijn we op de twee dag al getuige van een wrede executie van een van de eerste christenen.
Dat was om zo te zeggen geen kerkelijk bedrijfsongeluk. Een streep door de rekening. Een mislukking. De Heer zelf had zijn volgelingen al voorgehouden dat ze mogelijk vervolgd zouden worden, voor de rechtbank gesleept als misdadigers van wege hun geloof **). Hij had dit niet gezegd om hen bang te maken, maar om hen een hart onder de riem te steken. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Maar dat niet alleen. Ze zouden weten dat ze in de voetsporen van de Heer zouden mogen treden. Dat ze zelfs in de vervolging en dood één met Hem zouden mogen zijn. Bijna woordelijk spreekt Stefanus Jezus na als hij uitroept: “Heer, reken hun deze zonde niet aan”
Zo eert de kerk vandaag Stefanus als een getrouwe getuige van zijn Heer en van de blijde boodschap voor alle mensen.
Zijn dood is geen wanklank op dit grote Kerstfeest, maar een bevestiging van Jezus die in de wereld gekomen is om mensen het ware geluk te schenken en het eeuwige leven te schenken.
De eerste christenen spraken over de sterfdag van een medegelovige op aarde als diens geboortedag in de hemel.
Wij voelen ons wat ongemakkelijk bij de snelle schakeling van dood naar leven. Dat komt, denk ik, omdat we de dood en vooral de droefheid om een overledene niet willen bagatelliseren. Maar ook al gebruiken we het begrip ‘geboortedag in de hemel’ niet gauw in het normale spraakgebruik, voor ons die geloven is het wel degelijk zo dat de dood voor ons doorgang naar een nieuw leven in de hemel is. Dat staat ook centraal in elke kerkelijke uitvaart. We nemen dan afscheid in het vertrouwen van een weerzien in de hemel bij God waar we de voltooiing van ons leven mogen ervaren in Gods liefde.
Stefanus was de eerste die de hemel open mocht zien staan. Daar zag hij aan Gods rechterhand Jezus, de eerstgeborene van een nieuw schepping en een nieuwe wereld.
Dat is de reden waarom we nog steeds de geboortedag van Jezus vieren, want zijn koningschap duurt in eeuwigheid. Amen

lezingen van deze gedenkdag van Sint Stefanus, tevens 2e Kerstdag
* Handelingen der apostelen 6:8-10; 7:54-60
**) Matteus 20:17-22

Afbeelding: St. Stefanus, in dalmatiek (kleed van diaken) met een steen tegen zijn hoofd.   Giotto 1320

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.