Homilie Allerheiligenfeest 1 november 2013 Mariakerk De Meern

Homilie Allerheiligenfeest 1 november 2013 Mariakerk De Meern

voorgeschreven schriftlezingen voor dit feest uit het r.k. lectionarium voor zon- en feestdagen. 1e lezing: Openbaring van Johannes 7:2-4.9-14 2e lezing: I Johannes 3:1-3 en Evangelie: Mattheus 5:1-12a

Lieve zusters en broeders, overal in onze r.k. kerken zijn beelden van heiligen te zien. We zijn met ze vertrouwd. Ze horen bij ons en wij horen bij hen. We horen bij elkaar.
We zijn door de dood van elkaar gescheiden. Maar we zijn door de liefde van God en Jezus Christus met elkaar verbonden in een liefde die sterker is dan de dood.

Toch valt het op dat de heiligenbeelden niet rondom ons op de grond staan. We moeten wat omhoog kijken om ze te zien.
Op die manier wordt uitgedrukt dat de heiligen opgenomen zijn in de hemel, in de schatkamer van God. Daar waar geen pijn en beproevingen en onzekerheid meer zijn.

Zij zijn in de hemel en wij op de aarde. Toch horen we bij elkaar als huisgezin van God.
Want de kerk bestaat niet alleen hier beneden, maar ook hierboven. En dat zijn niet twee kerken. Er is een Kerk. Dat is de ene Kerk van Jezus Christus.
Het is goed om door de heiligenbeelden steeds zichtbaar daaraan herinnerd te worden.
Het maakt dat we vertrouwd blijven met de hoop dat wij eens bij hen mogen zijn als onze aardse taak volbracht is.

De heiligenbeelden staan dus niet zo hoog, om te vertellen: deze figuren zijn zulke ideale mensen,  deze personen zijn heilig, daar zul jij beneden nooit aan kunnen tippen. Nee, zij staan daar juist om ons te bemoedigen.
Want wie waren de heiligen? Ze waren mensen die eens op aarde leefden. Ze hebben ook beproevingen gekend. Ze hebben soms ook fouten gemaakt. Sommigen hebben zich bekeerd van een zondig leven.
Maar in allen is iets van Christus zelf zichtbaar geworden. In hen is de boodschap van het Evangelie vlees en bloed geworden. Ze mogen delen in de belofte van de Heer: “zalig de armen van geest want zij zullen het rijk van God beërven”.

Wie zijn armen van geest anders dan zij die geloven dat de genade en liefde van God groter en sterker zijn dan alles, groter dan wijzelf, groter dan onze zwakheden, groter dan onze zonden.
Daarom klappen wij op de feest niet alleen in de handen voor alle ontelbare heiligen, maar we klappen met hen in de handen voor God en zijn genade.
De beelden van de heiligen willen ons moed in spreken: “wij hebben vertrouwd op Gods genade. Zo zijn we de mensen geworden die we zijn. Vertrouwen jullie ook op Gods genade. Houd vol. Dan komt het goed”.

Die boodschap verkondigen niet alleen de beelden die in de kerken en kapellen te zien zijn, beelden van de officieel door de kerk erkende heiligen, maar ook de beelden in ons hart van familie en vrienden die veel voor ons betekenen door de manier waarop ze geleefd hebben, en aan wie we ons optrekken.

Omdat de heiligen in de hemel zijn opgenomen, staan zij op een verhoging in de kerk. Maar ze staan toch met hun gezicht naar ons toegekeerd.
Is dat niet vreemd, want in de kerk zijn we als biddende mensen toch allemaal op God gericht? Hoe komt het dan dat ze zijn afgebeeld met hun gezicht naar ons toe?
Inderdaad zijn allen in de hemel op God gericht, net als wij hier beneden. Maar zij zijn ook in God opgenomen.
Ze behoren helemaal tot de wereld van God en van het hemelse licht. Daarom komen ze als het ware van Gods kant nu naar ons toe om ons aan te sporen en welkom te heten in het rijk van God.
Aan dat rijk van God mogen ook wij nu al deelhebben door ons geloof, door onze hoop, en door onze liefde. We zijn er welkom als we ons laten leiden door de blijde boodschap van Jezus.
Ze staan op de uitkijken en ze heten ons welkom in hun kring hoewel we nog onderweg zijn

Wij zien nu nog alleen deze kant van het leven en van het aardse bestaan. Maar aan de heiligen in het licht kunnen we al zien dat er nog een andere kant is van ons leven, van ons leven hier en nu.
Eens zullen we die kant ervan mogen zien zoals het van God uit is. Zoals Johannes zegt: “vrienden, nu al zijn we kinderen van God, en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard”
Inderdaad we leven van geloof. En iedereen kan ontkennen wat we geloven of zijn hoofd schudden. En we kennen zelf soms twijfel.
Maar vervolgt Johannes “wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt, wij aan Hem gelijk zullen zijn”.

Geloof in de hemel, geloof in rijk van de heiligen in het licht, maakt niet dat we niet meer geïnteresseerd zijn in dit leven, en dat we alleen maar denken aan de hemel waar alle leed geleden is.
Dat werd mij laatste voor de voeten geworpen: door jullie aandacht voor de hemel en het eeuwig leven, zijn jullie onvoldoende gefocused op het leven op aarde met zijn onrecht en lijden.
Maar dat is niet waar. En juist de heiligen laten zien hoe zijn hun leven zelfs over gehad hebben om niet toe te geven aan onrecht. En velen hebben met enorme edelmoedigheid zich ingezet voor hun naasten.
Ons geloof in de hemel maakt juist dat we het hier volhouden om te vertrouwen op Gods genade, om de weg van het evangelie te gaan, van de navolging van Christus.

We zijn zoals ook paus Franciscus in zijn preek vandaag op dit feest onderstreept, wij zijn één familie als kerk en als gelovigen.
En in een familie help je elkaar en ben je blij met elkaar.
Wij zijn blij en dankbaar met de heiligen die al bij God zijn en zij helpen ons door hun voorbeeld.
We hebben juist in deze individualistische tijd waarin vele, met name ook jonge, mensen zich op zichzelf teruggeworpen voelen en angstig zijn, juist nodig te weten dat we door vele heiligen omgeven worden en dat we altijd bij hen thuis mogen zijn, voor al als we eenzaam zijn.
En ze zijn een teken van Gods bescherming doordat zij altijd om ons heen zijn en voor ons bidden dat wij ook onze weg mogen volbrengen, de weg van geloof in Jezus Christus en de overwinning van Gods liefde.
Laten we dus de hulp van de heiligen niet versmaden. Laten we niet doen alsof we er als gelovigen allen voorstaan. Zij staan om ons heen. Ze dragen bij aan de vreugde van ons geloof.
Het feest van Allerheiligen is het feest van saamhorigheid van de kerk hierboven en hierbeneden, van hen die al aangekomen zijn, en van hen die nog onderweg zijn. Het begin van het feest zonder einde. Amen

Pastoor Martin Los

2 thoughts on “Homilie Allerheiligenfeest 1 november 2013 Mariakerk De Meern

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.