Omzien naar elkaar

Overdenking in de eucharistie in de Mariakerk bij gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de KBO Leidsche Rijn 18 oktober 2019

“Houdt veel van elkaar als broeders en zusters en laat iedereen uw waardering blijken”
Geachte leden van de KBO, genodigden en gasten, lieve zusters en broeders, we hebben als christenen de opdracht om lief te hebben. Niet alleen elkaar, maar alle medemensen. De apostel Paulus geeft allerlei voorbeelden van liefdevol gedrag naar anderen: ‘doe niet alsof je de wijsheid in pacht hebt’ bijvoorbeeld. Daarmee krenk je immers andere mensen alsof hun mening en ervaring er niet toe doet. Of: “wees blij met wie blij zijn en wees verdrietig met wie verdrietig zijn”. Met andere woorden: leef met de ander mee in tijden van vreugde en van verdriet. Gun de andere het geluk dat hem of haar overkomt. Laat het voor jou ook een bron van vreugde zijn. En sta ook stil bij de nare dingen die de ander overkomen. Iedereen heeft een arm om zijn schouder nodig.
We proberen die opdracht tot liefde, meeleven en waardering en hulp persoonlijk in praktijk te brengen in het dagelijks leven. Maar wij kunnen die liefde en aandacht ook organiseren, in het bijzonder door deel uit te maken van een vereniging. Zo is de Katholieke Bond van Ouderen in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de ouderen in kerk en samenleving. Hoe kun je de mooie kanten van de ouderdom belichten in een cultuur die jong en hip zo’n benadrukt. Hoe kun je de onmisbare bijdrage die ouderen aan de samenleving leveren voor het voetlicht brengen? Samen sta je op dat punt sterker, zoals de KBO samen met andere bonden heeft laten zien. Je steekt als ouderen elkaar daardoor ook een hart onder de riem. Je stimuleert elkaar om niet bij de  pakken van de beproevingen van de ouderdom neer te blijven zitten. Je wjjst elkaar wegen om er altijd iets van te maken. Als gelovige en katholieke ouderen probeer je ook inspiratie te putten uit het Evangelie, uit de traditie van de kerk en het voorbeeld van de heiligen die ons zijn voorgegaan.
Juist als christenen mogen we de ouderdom beleven, niet als een betreurenswaardige neergang die uitloopt op het niets, maar als opgang naar het rijk van God. Naar de voltooiing van ons leven in de liefde van God voorbij de horizon van de dood. Dat geeft moed en kracht. Houdt ons innerlijk jong.
En vereniging als de KBO is ook een uitstekend middel om de liefde voor elkaar als ouderen in praktijk te brengen: om aandacht te hebben voor de ander, blij te zijn met de blijven en te wenen met de bedroefden.
Als pastoor van de parochie die het hele gebied van de KBO Leidsche Rijn omvat, heb ik  van nabij kunnen waarnemen hoe de KBO een bindmiddel is voor ouderen, om senioren met elkaar in contact bracht. Hoe de leden geinformeerd worden over maatschappelijke veranderen die ouderen raakten, van sociale voorzieningen, veiligheid tot computerles. Daarnaast zijn er de gezelligheid en de uitstapjes. Van de 40 jaar KBO Leidsche Rijn heb ik er hier als pastor 32 jaar meegemaakt. Van een kleine groep ouderen tot de club van meer dan duizend leden die de vereniging nog niet lang geleden telde.
Als parochie zijn we dan ook heel dankbaar voor de inzet van bestuur en leden ten behoeve van de ouderen in de geloofsgemeenschap en anderen die een thuis vonden in de KBO.
“Houdt veel van elkaar als broeders en zusters en laat iedereen uw waardering blijken” zegt Paulus. We vieren vandaag hoe u allen samen als leden in deze geest hebt geleefde en gehandeld hebt, naar elkaar toe en naar de samenleving toe.
Het is fijn dat de KBO altijd open is geweest voor alle senioren die zich wilden aansluiten. Het was beslist geen gesloten club met een hoge drempel.
Die openheid naar anderen, met name naar ouderen die het moeilijk hebben, die aan de zijlijn staan omdat ze het gevoel hebben er  niet toe te doen – die openheid past bij waarachtige liefde.
Onze Heer Jezus houdt het ons voor in zijn oproep om niet alleen of met mensen om te gaan die op hun beurt iets kunnen terug doen: “als je gasten uitnodigt op de maaltijd nodig dan gebrekkigen, kreupelen en blinden uit. Gelukkig zal je zijn omdat ze niets terug kunnen doen, maar het zal u vergolden worden bij de opstanding van de rechtvaardigen”.
Het blijft altijd een uitnodiging, voor ons persoonlijk, maar ook voor een mooie club als de KBO om te blijven kijken hoe we in de toekomst ook mensen kunnen bereiken die over het hoofd worden gezien. Kortom laten we het thema van dit jubileum “Omzien naar elkaar” letterlijk opvatten. Steeds ons afvragen of we mensen of groepen vergeten. Die instelling is nodig om ook in de toekomst zinvol en vruchtbaar bezig te zijn en te vernieuwen. Tot zegen van elkaar en in het bijzonder van de ouderen in kerk en samenleving.
Met de woorden van Paulus: “laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Heer vol enthousiasme. Wees blij want God gaat iets geweldigs met u doen”. Wat voor geweldigs zou dat zijn? Ga maar gewoon aan de slag. Dan zul je het beleven. En je staat er niet alleen voor. Amen

Martin Los, pastoor
schriftlezingen in deze eucharistie:
1e lezing: Brief aan de Romeinen 12:9-19
Evangelie: Lukas 14:12-14

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.