Onder handoplegging

Preek middag voor zieken en ouderen donderdag 3 oktober 2019 Mariakerk

“Wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking” 1)
Lieve zusters en broeders, ouderdom is geen ziekte, maar in veel gevallen een zegen: dat je je kleinkinderen mag zien opgroeien of dat je mag terugblikken op een mooi en geslaagd leven of dat je nog de tijd krijgt om dingen te doen waar je door je werk nooit aan toegekomen was.
Maar ouderdom kan ook een beproeving worden als je afhankelijk wordt. Dan brengt ouderdom ook lijden met zich mee. Je worden dan dagelijks geconfronteerd met pijn en gebrek. Je leefwereld wordt kleiner. Dat werpt je op jezelf terug. Je vraagt je dan af: wat is nog de zin van mijn leven? Doe ik er nog toe? Je voelt je soms in de steek gelaten of over het hoofd gezien zoals een dik-honderdjarige mij toevertrouwde?
Dat geldt ook voor onze zieken. Je voelt je aan de kant staan. Zelfs een last voor anderen. En zal er ooit nog verbetering komen? Wat is het dan een enorme troost als er mensen zijn die om je geven. Van wie je weet dat ze aan je denken, met je meevoelen, voor je klaar staan waar dat nodig is. Belangeloos.
Voor ons die geloven, helpt het ook als je weet dat je er niet alleen voor staat, maar dat God je nabij is. Dat Hij je draagt en dient als zijn kind: “De Geest van God zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God”.
Door het geloof in Jezus mogen we weten dat we kinderen van God zijn. En als we daaraan twijfelen door de beproevingen die we meemaken, komt de Heilige Geest ons te hulp. Hij versterkt ons bewustzijn dat God voor ons zorgt als zijn kinderen.
Het sacrament van de zieken is het teken en bezegeling daarvan. Onder handoplegging smeken we de heilige Geest af over u. En de zalving op u voorhoofd met olie raakt de Geest uw eigen geest en bewustzijn, uw hart en ziel. Dat versterkt ons geloof. Dat verwarmt ons innerlijk. Dat maakt dat je weet: ik ben niet in de steek gelaten. Ik doe er toe. Als kind van God beteken ik veel voor Hem. Ik mag Hem altijd dienen, ook in mijn zwakheid. En ik mag mij in mijn lijden en onmacht heel innig verbonden voelen met Jezus en zijn lijden voor de hele wereld.
Men verwijt ons christenen vaak dat wij het lijden verheerlijken. Maar dat doen we niet. We verheerlijken niet het lijden. Lijden is lijden. Daar is niks moois aan. Maar we leven in relatie met Jezus. Door de verbinding met Jezus Christus weten we dat we juist als we het moeilijk hebben, gekend en bemind zijn door God. Dat we vol goede moed mogen zijn want we tellen voluit mee als zijn kinderen. En dat zoals Paulus zegt: “het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan de openbaring ons nog te wachten staat”. We mogen daarmee ook anderen bemoedigen in onze omgeving en hun angst wegnemen dat als je ziek en gebrekkig bent, je leven niets meer voor stelt. Als persoon ben je niets minder dan jonge en gezonde mensen.
Toen Jezus zijn apostelen uitzond zei hij: “in welke stad je binnengaat, geneest de zieken en zegt tot hen: het rijk van God is nabij” 2)
Het evangelie van Jezus maakt ons tot hele mensen. Het geneest ons van de gedachte dat ziekte en gebrek je tot een verliezer en een waardeloze figuur maken. Dat is de beproeving die maakt dat mensen denken: van mij hoeft het niet meer. Zeker niet als ik helemaal afhankelijk wordt.
Laten we niet mee gaan met deze trend van de tijd die maakt dat zieke en lijdende mensen gezien worden als een probleem, een stoorzender in ons op gemak en genot gerichte levensgevoel.
“Het rijk van God is nabij”. Blijf uw leven vol vertrouwen in Gods hand leggen. Tot het einde toe. Ons leven hier op aarde is nog niet voltooid. Het is pas voltooid voorbij de horizon van de dood in Gods liefde.
U bent ook de kerk. Dat zijn niet alleen zij die naar de kerk gaan. Het zijn niet alleen de zichtbaar actieve vrijwilligers. U als zieken en ouderen bent het kostbaarste deel van de kerk. Uw getuigenis is onbetaalbaar en onvervangbaar. Wij staan biddend om  heen. Bid ook voor ons zolang God u adem geeft. Amen

Pastoor Martin Los
Schriflezingen tijdens deze Eucharistieviering met ziekenzalving
1) Brief van Paulus aan de Romeinen 8, 14-18
2) Evangelie:
Lucas 10, 5-6. 8-9

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.