vriendschap en geloven in Leidsche Rijn

Zaterdagmiddag 24 november organiseerden de drie in Leidsche Rijn (Vleuten De Meern) gevestigde religies, katholiek&protestant, islam en hindoeïsme een Interreligieuze Ontmoeting voor alle bewoners. Plaats van samenkomst de aula van het Leidsche Rijn College. Het was een hele hartelijke en goedbezochte bijeenkomst. 
Na een video met korte boodschappen van de geestelijke leiders van de wereldwijde religieus over vriendschap “Make Friends” gaven plaatselijke geestelijken (pastoor, pandit, imam en dominee) hun visie op vriendschap met betrekking tot geloof.
Aansluitend sprak burgemeester Jan van Zanen.
Daarna gingen alle aanwezigen, verschillend van religie en achtergrond met elkaar in gesprek over thema’s als Heilige Dagen, Leven en Dood, Welke waarden zijn belangrijk?
Tussendoor was er dans en zang (oa van een vrouwelijk Joodse chazan en een Turkse Imam). Wethouder van Maarten Ooijen was de laatste spreker. Daarna waren er heerlijke hapjes verzorgd vanuit de organiserende groepen.
Hieronder de korte tekst die ik heb uitgesproken

Tekst Interreligieuze Ontmoeting 24 november 2018

Het is de taak van iedere persoon om vrienden te maken, zegt de Aristoteles, een filosoof uit de klassieke oudheid. Hij wijdde een heel boek aan de vriendschap. Want het gaat je als mens niet altijd voor de wind. Je hebt je gezondheid en je voorspoed niet allemaal aan jezelf te danken. Iedereen heeft op een gegeven moment hulp en steun nodig. Daarom is een eerste vereiste in dit leven dat je vrienden maakt en die vriendschappen onderhoudt.
In onze multiculturele en interreligieuze samenleving is het nodig dat onze vriendschappen niet beperkt blijven tot mensen uit de eigen kring en cultuur. Godsdienstige verschillen leiden helaas nogal eens tot conflicten. Daarom is het goed elkaar beter te leren kennen door vrienden te maken over grenzen van afkomst, cultuur en religie heen. We moeten bruggen slaan.
Ons christelijk geloof verplicht ons zelfs daartoe omdat voor God alle mensen gelijk zijn. De liefde tot de naaste – en dat zijn niet alleen zij tot onze eigen kring behoren – de liefde tot de naaste is zelfs gelijk aan het hoogste gebod: de liefde tot God.
Wij geloven dat God zélf mens geworden in de persoon van Jezus om ons zijn vriendschap te schenken. Daarmee geeft Hij ons een prachtig en voorbeeld van echte duurzame eeuwige vriendschap. De engel die de boodschap mocht brengen aan Maria ,dat zij de moeder van Jezus mocht worden, heet niet voor niets: Gabriel ‘ God is mijn – gabber – vriend’
Bij zijn afscheid zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘ik noem jullie geen knechten meer, maar vrienden want ik heb jullie alles meegedeeld wat ik van de Vader ontvangen heb”
Laten we elkaar als Nieuwe Buren in Leidsche Rijn in de ogen durven kijken, en vrienden worden door alle verschillen van afkomst, cultuur en religie heen. We hebben elkaar nodig. Vrienden voor het leven en laten we samen elk op onze eigen manier steeds bidden om zegen over onze samenleving.

(c) Martin Los
foto Ferry Brokers

Wat mij steekt in het woord steekpartij

Telkens verwonder ik mij als in de media een gebeurtenis een ‘steekpartij’ wordt genoemd terwijl dan al duidelijk is dat er slechts één dader is, degene die met een mes anderen, verwondt. De clichematige ‘verwarde man’, of de overvaller die zijn prooi neersteekt, of de terrorist.
Bij een echte steekpartij stel ik me voor dat er meerdere deelnemers zijn die tegenover elkaar staan en op elkaar insteken. Een vechtpartij, maar met andere middelen dan de blote vuist. Bij een scheldpartij beperkt men zich tot woorden.
Een woord dat op ‘partij’ eindigt, veronderstelt iets van meerdere betrokkenen, partijen, met een zekere gelijkwaardigheid. “Veel renners hielden verwondingen over van de valpartij waarbij ze betrokken raakten”. “het uitstapje van de senioren eindigde in een smulpartij”.
De vraag is waarom kranten, radio en televisie het woord steekpartij gebruiken als er sprake is van een schuldige dader en een of meer onschuldige slachtoffers. Recent spraken de media over het voorval op het Centraal Station in Amsterdam weer als een steekpartij.
De reden dat het woord steekpartij veelvuldig wordt gebruikt zal zijn dat het incident (overvaller, verwarde man, en vooral terrorist) daarmee wordt teruggeschaald naar een minder angstwekkend of boosmakende manier van spreken.
Wat mij steekt is dat men de slachtoffers daarmee onrecht doet. Zij worden door messteken getroffen, zonder aanleiding, alleen omdat ze op het verkeerde moment en op de verkeerde plaats zijn op het moment dat zij getroffen worden.
Ik roep hiermee de pers en overheid op om het woord steekpartij te mijden en liever te spreken van steekincident tenminste zolang de toedracht niet duidelijk. Daarna past klare taal: daad van een verwarde man (psychose, gewapende overval, terreurdaad)