reactie van lezer over “Rouw op mijn dak”

Goedenavond pastoor Los,
Vorig jaar heeft u de afscheidsdienst van ………..geleid.
Ik wist toen niet dat u zelf en uw vrouw en kinderen nog maar pas een groot verlies hebben geleden.
De afgelopen tijd heb ik uw boek “Rouw op mijn dak” gelezen en het heeft grote indruk op mij gemaakt.
Het is een prachtig eerbetoon aan uw bijzondere dochter Rosa!
U heeft het heel mooi geschreven, recht uit uw hart en met fijne herinneringen en overpeinzingen.
Ik ben vrijwilliger bij de VPTZ (vrijwilligers palliatieve terminale zorg) en waak bij terminaal zieke mensen.
Mannen, vrouwen, oud en helaas ook jong en ben er ook voor de familie of mantelzorgers.
Ook ………..heb ik, vooral in de laatste dagen, bijgestaan en dat heeft ons beiden heel goed gedaan.
Uw praktijkverhalen en de wijze waarop u heeft gehandeld zijn voor mij een bron van inspiratie.
Niet alleen voor de zieke, maar ook voor de achterblijvende familie.
Dank dat ik uw, zeer persoonlijke, boek mocht lezen.
………
Met vriendelijke groet,

Interview Tertio 2 november 2017 in verband met mijn onlangs verschenen boek Rouw op Mijn dak

Interview met Martin Los – Tertio 925 van 2 november 2017 – 07 Tertio 925 van 2 november 2017 – 08 Tertio 925 van 2 november 2017 – 09

“Dat liefde blijft, is reële ervaring.”
Het verlies van een naaste of geliefde verandert ingrijpend en voorgoed het eigen leven. Dat blijkt niet alleen uit wetenschappelijk onderzoek, maar ook uit getuigenissen van wie een kind of jonge levenspartner verliest. Tertio van Allerzielen 2017 staat stil bij ingrijpende verlieservaringen.
Historicus Jan Bleyen (KU Leuven) deed onderzoek naar recente evoluties in de persoonlijke omgang met rouw. “Altijd zal het verlies van een kind een ‘intieme dood’ zijn die het leven voorgoed verandert. Maar zijn culturele betekenis en ook de emoties die eruit voortkomen, zijn veranderlijk.”
“Ik wil verwondering wekken, geen medeleven.” Rosa, dochter van voormalig protestants dominee en nu rooms-katholiek pastoor Marin Los, overleed vorig jaar aan kanker. Hoewel hij het niet van plan was, schreef Los zijn verhaal neer in Rouw op mijn dak. “Dat de liefde blijft, is voor mij een reële ervaring.”
Ann Peeters en Kelly De Mesmaeker zijn beiden jonge, werkende moeders. Daarnaast delen zij een ervaring die hun bestaan even abrupt als ingrijpend heeft veranderd: het plotse overlijden van hun levenspartner. Voor Tertio getuigen ze over dat gemis.
Lees het interview met Jan Bleyen en de getuigenissen van Martin Los, Ann Peeters en Kelly De Mesmaeker deze week in Tertio. Proefnummer en abonnement: www.tertio.be

Bron: http://www.tertio.be/magazines/925/artikels/“dat%20liefde%20blijft%2C%20is%20reële%20ervaring.”