Preek Eerste Adventszondag “Weest waakzaam”

Preek Eerste Adventszondag in de Mariakerk De Meern en Willibrordkerk Vleuten 26/27 november 2016

Vanaf vandaag gaan we het feest van de geboorte van Jezus Christus tegemoet. We oefenen ons in verwachting. Want zoals Hij eens in de wereld kwam als het kind geboren in de stal van Bethlehem, zo zal eens heel zijn persoon en invloed door heel de geschiedenis oplichten in macht en majesteit.
En in de tussentijd, de tijd waarin wij leven, is hij bij ons door zijn woord, de blijde boodschap, en door zijn kerk waarin hijzelf tegenwoordig is, en in de naaste in nood.
Om dat te zien is geloof nodig. We moeten onszelf investeren. Daarom zegt de apostel Paulus zoals we hoorden: “Bekleedt u met de Heer Jezus Christus” **). Geloven is een manier van leven. Blijf je aan de kant staan om de kat uit te boom te kijken, dan kun je wachten tot je een ons weegt. Denk niet: “morgen is vroeg genoeg” want van uitstel komt afstel. Geloven is openstaan voor God in ons leven. Dat voelt altijd als “nu of nooit”.
Daarom zegt Jezus: “Weest waakzaam want je weet niet op welke dag uw Heer komt” ***). Dat ‘komen van de Heer’ betrekken wij meestal op het uur van onze dood. Daarvan weten we ook de dag en uur niet. Maar “de komst van de Heer” is niet beperkt tot het ultieme uur van onze dood. Ieder betekenisvol moment in ons leven is een moment waarop de Heer tot ons komt. Die betekenisvolle momenten kun je niet van te voren plannen in een rooster. Vaak besef je pas achteraf hoe betekenisvol een bepaalde gebeurtenis in je leven was. Een keuze waar je plotseling voor kwam te staan.
Deze week vertelde een man die vrijwilligerswerk deed dat een moeder van in de tachtig plotseling naar het ziekenhuis gebracht moest worden. Ze had drie kinderen. Geen van drieën zag kans om hun moeder te helpen. Wanneer je op zo’n moment andere dingen belangrijk vindt, zag dat dan niet iets over jezelf? Over de waarden die jezelf belangrijk vindt?
Elke ontmoeting met een medemens kan een betekenisvol moment zijn. De man of die vrouw die als is het maar voor even je leven binnenkomt, kan een boodschap van God zijn. De vriendelijke groet van een vreemde in de supermarkt. Je kunt die negeren omdat je in een negatieve bui bent. Maar je kunt er ook door ontwaken en de dag met andere ogen gaan zien.
God komt steeds tot ons, niet alleen definitief aan het einde, maar elk moment, in beslissingen waar je voor komt te staan, ontmoetingen die plaatsvinden, gebeurtenissen. Ze vormen steeds een kruispunt of een tweesprong. Geloven in de komst van de Heer is ons oefenen in ons bewust openstellen.
Tegenwoordig doen veel mensen aan Mindfulness. Training in bewustzijn. Attent leven. Dat is zeker belangrijk om als een verantwoordelijk mens te leven. Maar het kan erg op jezelf gericht blijven. Je komt jezelf telkens tegen.
Attent zijn op God in ons leven, gaat uit van de ontmoeting. Je staat er niet alleen voor. De Heer komt je tegemoet in je beslissingen, ontmoetingen gebeurtenissen, in alles. En er staat en hele geloofsgemeenschap om je heen. Die geloofsgemeenschap bestaat uit al die mensen die net als jij proberen open te staan voor Christus, en zijn komst in je leven en in de wereld.
Het vertrouwen in de komst van de Heer verbindt ons met elkaar. We trekken ons aan elkaar op. We inspireren elkaar. We vieren met elkaar de komst van de Heer in de eucharistie waarin we Hem mogen ontmoeten.
Laten we dus niet een afwachtende houding aannemen, zo van: laat de Heer nou maar eens voor de dag komen, ik wacht al zo lang. Nee, we moeten actief en attent hem tegemoet gaan in ons eigen leven daar de goede keuzes te maken, door de ontmoetingen die we meemaken, en door de gebeurtenissen in ons leven. Vooral belangrijk is dat we Gods barmhartigheid aan anderen in praktijk brengen. Dat we anderen mensen in nood zien staan en hen steunen. Advent, oefenen in verwachting, is ook daadwerkelijk iets voor anderen over hebben. Dat is een aloude traditie in de kerk. Als we het licht tegemoet leven, dan mogen we dat licht weerspiegelen als lichtpuntjes voor elkaar.

Schriftlezingen voor de 1e Adventszondag volgens het universele r.k. leesrooster voor zon- en feestdagen. 1e lezing: Jesaja 2:1-5; 2e lezing: Romeinen 13:11-14. Evangelie: Mattheus 24:37-44

Pastoor Martin Los