Hymne op het hoogfeest van Johannes de Doper Geboorte 24 juni

Ut queant laxis resonare fibris

Ut queant laxis resonare fibris
Mira gestorum famuli tuorum,
Solve polluti labii reatum
Sancte Iohannes
Guido van Arezzo (991- 1033)

nieuwe Nederlandse vertaling (c) Martin Los 2017

Armzalig is ons pogen u te prijzen. *)
Vergun ons allen die u diep bewond’ren
dat wij vandaag uw grote faam bezingen
Heilge Johannes!

Een engel bracht de boodschap aan uw vader
dat hij op leeftijd nog een zoon zou krijgen,
noemde uw naam, verklaarde ook de glansrol
die u zou spelen.

Deze voorspelling sloeg hem met een stomheid
die tot de dag van uw geboorte duurde
Toen werd zijn tong weer losgemaakt en juichte
de sprakeloze

Nog niet geboren, in de schoot geborgen,
groett’ u de Koning, in zijn moeders lichaam.
De beide vrouwen jubelden bevoorrecht
blijde geheimen

Eer aan de Vader, en de Eengeboorne,
aan U, o Geest, aan beiden gelijkwaardig,
één God, uw lof weerklinke nu en immer
door alle tijden

*) Deze tekst is te zingen op de oorspronkelijke Gregoriaanse melodie, waaraan de toonladder Ut (later Do van Dominus) Re Mi Fa Sol La Si is ontleend maar ook op een moderne melodie: De dag gaat open voor het Woord des Heren.

Paasliedje inclusief dubbel melodie

grauwe rups 1e - compleet.pc als foto[1]

Moeizaam kruip je op je buik
over schors en stenen
want je komt haast niet vooruit
op je strompelbenen

Voor de zon heb je geen oog:
altijd aan het eten
en de hemel is te hoog
om daarvan te weten

Durf je door al je getob
op een wonder hopen?
Kijk, je weeft je in een pop
en je sluit je ogen

Na dit donkere verblijf
zul je nooit meer treuren:
Vleugels groeien uit je lijf
in de mooiste kleuren.

grauwe rups 2e - compleet.pc als foto[1]Dan spreidt je je vleugels uit
ragfijn, haast doorzichtig
Niets van wat je hier benauwt
is dan nog gewichtig

Op je ongekende vlucht
zie je bloemen wenken:
“mooie vlinder in de lucht
kom mijn honing drinken”.

Ik verwacht als mens zo ooit
te mogen verrijzen,
door de liefde Gods voltooid,
eeuwig Hem te prijzen

(c) Martin Los

* ik heb ooit dit liedje uit het Duits vertaald, en aanzienlijk bewerkt. Het is door het kinderkoor Mekkiko van de Mariakerk in De Meern (Parochie Licht van Christus)  een aantal keren met Pasen gezongen. Het leek me goed toe het hier nog eens te publiceren. Wellicht doe ik er iemand een plezier mee
Let op dat de melodie van een soort mineur bij couplet vers in majeur verandert