homilie 13e zondag door het jaar op 29/30 juni 2013 Willibrordkerk

Preek op de 13e zondag door het jaar C
in het weekend van 29/30 juni 2013 in de H. Willibrordkerk te Vleuten
lezingen: ! Koningen 19:16b, 19-21. Galaten 5:1,13-18 Evangelie: Lukas 9:51-62

Lieve zusters en broeders, wat drijft ons ertoe de dingen te doen die we doen? Wat is voor u het belangrijkste doel in uw leven?  Ik denk dat meeste van u spontaan zullen zeggen: gelukkig zijn, of: een beetje gelukkig zijn.

De volgende vraag is dan: is het doel van uw leven “gelukkig zijn” ten koste van alles en iedereen?
De meeste van u zullen zeggen: “nee, als mijn geluk ten koste gaat van anderen, dan vind ik dat niet echt geluk”.  Of: “als mijn geluk in strijd is met bepaalde diepere waarden in mijn leven, vind ik dat ook niet echt geluk”.
Inderdaad. Geluk en een slecht geweten gaan niet goed samen. Geluk is het doel van ieders leven. Maar het maakt wel uit hoe we dat doel bereiken. Langs welke wegen. En met welke middelen.

Wat zou Jézus antwoorden op de vraag: “Heer, wat is het belangrijkste doel in uw leven?”
Naar zijn antwoord hoeven we niet te raden. Het hele Evangelie is er vol van:  “Alle mensen gelukkig maken. Dat is het doel van mijn leven. Dat is mijn geluk”.
We kennen daar ook een ander woord voor. Het woord liefde.
Liefde is het geluk van iemand die gelukkig is wanneer hij of zij een ander gelukkig kan maken.
Maar hoe wil Jezus dan alle mensen gelukkig maken? Eén mens gelukkig maken, oké, maar alle mensen? Dan moet die liefde wel heel groot zijn! Hoe groot is zijn liefde? Dat is de liefde van God waar hijzelf helemaal vol van is.
Mensen liefhebben met de liefde van God en iedereen de liefde van God schenken, dat is het doel van Jezus leven.

Als christenen zijn wij navolgers van Jezus Christus. Dus het doel van Jezus leven is ook ons doel. Met dit verschil. Wij hoeven de weg niet meer helemaal zelf uit te vinden, want als we Jezus navolgen gaat hijzelf altijd voor ons uit. We treden in zijn voetspoor. Zijn liefde vergezelt ons altijd.

We hebben er bij stil gestaan wat het doel van een mensenleven is: gelukkig zijn. ’t Hoeft helemaal niet groots en meeslepend te zijn. Soms zit geluk juist in de kleine dingen.
God gunt dat geluk ons als eerste, want daarom heeft Hij ons geschapen.
Als het goed is, gaat het geluk van de ene mens niet ten koste van de andere. Dat noemen we gerechtigheid.
Een nog hoger doel van een mensenleven is: gelukkig zijn doordat je anderen gelukkig maakt: liefde.
Het hóógste doel is voor ons, christenen, de liefde van God, die we mogen door Jezus ervaren, met anderen delen en aan anderen doorgeven.
Allemaal zijn we als christenen, tot dat doel geroepen doordat we luisteren naar de naam van Jezus Christus

Nu komen we bij de belangrijke vraag die hiermee samenhangt. Als je een doel hebt, wat moet je dan voorkomen? Dat je van dat doel wordt afgeleid!
Daar gaat het om de lezingen van deze zondag. Met name in het Evangelie van vandaag..
Lukas vertelt, dat de Heer vastberaden de reis naar Jeruzalem aanvaardt om zijn levensdoel te bereiken. Opvallend is dat woordje “vastberaden”. Het wil zeggen dat niets en niemand Jezus van zijn doel af zal brengen.

Maar als ze nauwelijks op weg zijn, staan andersdenkenden in de weg, Samaritanen. Ze hebben een hekel aan Joden. Helemaal als die de kortste weg door hun gebied naar Jeruzalem nemen waar de tempel staat die zij niet erkennen.
De leerlingen zijn verontwaardigd. Ze ontbranden in heilig vuur. Een soort Jihad. Maar Jezus laat zien dat het on-heilig vuur is. Hij wil aan de mensen Gods liefde brengen. Dan kun je toch geen mensen onder de voet lopen of hun recht op een plaats onder de zon misgunnen, omdat ze een andere overtuiging hebben?
Jezus kiest gewoon een andere weg. Dat leidt hem niet van zijn doel af. Het onderstreept zijn doel: alle mensen in aanraking brengen met Gods liefde. Liefde weet altijd raad om haar doel te bereiken. Is het niet linksom, dan rechtsom, of door geduld. Dat is juist de liefde!

Dat stelt ons voor de vraag hoe vaak wij als christenen ons van ons doel laten afleiden, wanneer ons iets in de weg wordt gelegd. Houden we voor ogend at de liefde van ons doel is?
Ik moet denken aan mensen die een bepaalde treurige psychische stoornis hebben.
Wanneer ze op weg zijn naar een doel, laten we zeggen supermarkt, en ze zien een papiersnipper of iets anders, dan moeten ze die oprapen. En daarna ieder andere snippertje. Het gevolg is, dat zij veel te laat of helemaal nooit aankomen. Zij kunnen daar niets aan doen.

Maar lijken wij als christenen vaak ook niet op hen? Want ons doel is de liefde van God in ons leven vorm geven en verkondigen, maar wat gebeurt er? We verliezen ons in meningsverschillen. Iemand maakt een negatieve opmerking, en meteen gaan we erop in en worden we afgeleid. En dat gaat zo maar door. In plaats van elkaar te stimuleren, trekken we elkaar telkens naar beneden. Op den duur valt ons dat niet eens meer op.

Jezus is vastberaden op weggegaan. Onderweg spreken allemaal mensen hem aan.
“Ik zal u volgen” zegt iemand. “Weet wel waar je aanbegint” antwoordt Jezus “want de vossen hebben holen, maar de Mensenzoon heeft niets waar hij zijn hoofd kan neer leggen”.
Een belangrijke reden dat we ons doel niet dreigen te verwezenlijken, is dat we ons onvoldoende bewust zijn dat we er ook echt iets voor over hebben.
En als we dat doen, dan zullen we gemakkelijker volhouden bij tegenslag.
Als we echt beseffen dat in het voetspoor van Jezus’ liefde gaan, ook met moeite en tegenstand gepaard gaat, zullen we dat niet zien als een mislukking, maar als teken dat we op de goede weg zijn. We zullen dan juist groeien in uithoudingsvermogen zoals sporters.

Jezus geeft ook de raad  “laat de doden hun doden begraven”. Dat klinkt liefdeloos maar zo is het niet bedoeld. Doden werden in het Oosten vanwege de hitte dezelfde dag nog begraven. Dus Jezus’raad heeft niets te maken met gebrek aan respect. Hij bedoelt: Is je hoogste doel in je leven Mij volgen in mijn liefde tot God en mensen, laat dan niets daarvan je weerhouden, zelfs niet je relatie tot de mensen die je het meest dierbaar zijn. Als je geraakt bent door Gods liefde, en je wil daarmee op weg gaan, dan is dat een kwestie van nu of nooit.
Want van uitstel tot morgen, komt gemakkelijk afstel. Net zolang tot je je schuldig gaat voelen. Dan stop je je verlangen helemaal weg. Ja, misschien ontwikkel je zelfs een weerzin, en verdwijnt  je geloof en liefde tot God helemaal.

En kijk niet steeds achterom. Haal geen oude koeien uit de sloot. Heel veel kansen, ook binnen de kerk, worden om zeep geholpen, doordat we niet vooruit, maar steeds terug kijken. Waarom bij elke verandering zeggen ”Hebben we het dan niet goed gedaan?” terwijl het om wat voor nu en de toekomst nodig is om als kerk een gemeenschap van liefde te zijn.

We vatten samen. Er is niets mis mee met dat een mens als levensdoel heeft gelukkig te zijn. Het zij ieder mens van harte gegund.
Maar echt geluk kan niet ten koste van anderen gaan en van wat heilig is je leven.
Wat mooi als je nog een stapje verder gaat, en ontdekt dat nog groter geluk ligt in de liefde waarmee je anderen gelukkig maakt.
Het hoogste geluk is Gods liefde te kennen en door te geven. Echt geen onbereikbaar doel. Een veel te mooi doel om je daarvan te laten afleiden.
Laten we elkaar daarbij helpen. Als geloofsgemeenschap. En laten we dankbaar zijn voor elkaar ondersteuning en medewerking zoals we vandaag ook Lidy Langendijk bedanken voor haar trouw en toewijding als pastoraal werkster in ons midden aan de boodschap van Gods liefde voor alle mensen.
Maar laten we ook elke dag en elk moment eerst beginnen bij de liefde van Jezus voor onszelf
“U, Heer, hebt mij gezien,
en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen.
U hebt mijn licht ontstoken in de  nacht,
gaf mij een levend hart een nieuwe ogen.
Zo komt U steeds met stille overmacht
En zo neemt U voor lief mijn onvermogen”.
Amen

(c) Martin Los, pastoor

2 gedachten over “homilie 13e zondag door het jaar op 29/30 juni 2013 Willibrordkerk

 1. Mooie blog …
  De drie-eenheid; geloof, hoop en liefde zijn de kern van ´t bestaan
  Geloof is niet zien en toch vertrouwen
  Hoop is vol verlangen de hoeksteen waarop je kunt bouwen
  Liefde is geven en betekent verdragen

  Ik Geloof in God ook al zie ik Hem niet
  Ik Hoop op een eeuwig leven bij Hem
  Ik heb Gods Liefde weer teruggevonden en laat het nooit meer gaan!

  Hij is voortaan mijn hoogste doel in het leven en ik laat niemand me daar van weerhouden (hoe moeilijk dat soms ook is)
  Niet mijn maar Zijn wil zal geschiede …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.