Homilie op de 21ste zondag door het jaar, zondag 24 augustus 2014 in de Mariakerk in De Meern

Preek op zondag 24 augustus 2014 in de Mariakerk in De Meern
Schriftlezingen, voorgeschreven volgens het universele r.k.leesrooster voor de 21-ste gewone zondag: 1e lezing Jesaja 22:29-23 2e lezing Romeinen 11:33-36 Evangelie: Mattheus 16:13-20

Lieve zusters en broeders, ons geloof in Jezus Christus is een groot geschenk. We hebben het cadeau gekregen van God. We mogen elkaar ermee feliciteren. Niet eenmaal, niet tweemaal, maar steeds opnieuw.
En we doen dat ook. Alleen al bijvoorbeeld door naar de kerk te komen en elkaar hartelijk te begroeten. Blij dat het zondag is. Blij dat we tijd mogen maken voor God. Blij dat we de Heer mogen ontmoeten in de dienst van het Woord en van de Tafel.

Blijdschap is onlosmakelijk verbonden met ons christelijk geloof. Dat is ook wat paus Franciscus onophoudelijk verkondigt. Hij spreekt er niet alleen over, hij laat het ook zelf zien. Kern van zijn boodschap is: we hebben als christenen zelf alle reden om blij te zijn met ons geloof. En wat hij daarbij onderstreept:  blijdschap is aanstekelijk naar andere mensen toe. Door onze blijdschap mogen we andere mensen nieuwsgierig maken naar de bron van onze blijdschap, Jezus Christus.

De eerste die iemand feliciteert met zijn geloof in Jezus als de Christus is de Heer zelf: “zalig ben jij, Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is”.  We horen duidelijk dat Jezus het geloof van Petrus in Hem een geschenk van God noemt: “Simon, je hebt dit niet van ‘vlees en bloed’ dat wil zeggen van ‘mensen’ en ook niet van jezelf, want je bent ook een mens. Maar je hebt het ontvangen van God, van “mijn hemelse Vader”.

Jezus feliciteert Petrus als eerste met dit geschenk. “Welkom Petrus in de wereld van Gods liefde, welkom in de kring van Vader, Zoon en Heilige Geest. Welkom in de intimiteit van God”.

Met diezelfde gelukwens feliciteert de Heer niet alleen Petrus en de andere leerlingen namens wie Petrus spreekt. Hij feliciteert ook ons. En Hij is blij met ons. Want ieder die gelooft is zelf ook een geschenk, een geschenk van God, de Vader aan Jezus.
Jezus spreekt herhaaldelijk in gebeden tot de Vader in de hemel over degenen die in Hem geloven als “degenen die U mij gegeven hebt”. Jezus is blij met ons als geschenk van God aan Hem. Blij met ieder van ons.
Stroomt er niet een golf van geluk door je heen als je die woorden zachtjes in jezelf uitspreekt: “Jezus is blij met mij!”.

We mogen ons geloof in Hem zien als een geschenk, als een bewijs van zijn liefde voor ieder van ons.  Wanneer we ons daarvan bewust zijn, zal ons geloof ook gepaard gaan met hartelijkheid en warmte.  Zoals bij Maria. Want dat trekt iedereen zo aan in Maria. Dat waardeert iedereen in Maria, de moeder van alle gelovigen.

Als we kostbaar zijn in de ogen van Jezus, moeten we ook blij zijn met elkaar als gelovigen. Blij met elkaar als broeders en zusters. Blij ook met de talenten die aan ieder van ons geschonken zijn om God te dienen. We zijn door ons geloof niet meer van onszelf, maar we zijn een geschenk van God, de Vader, aan Jezus. Samen mogen we Hem en elkaar in liefde dienen als geschenk aan elkaar.

Misschien denkt iemand nu. De wereld is vol spanning en dreiging en gebeuren onmenselijke dingen, en de pastoor heeft het over blijdschap alsof er niks aan de hand is. Maar lieve, broeders en zusters, wanneer u de afgelopen weken hier in de kerk bent geweest, dan weet u dat ik grote nadruk heb gelegd op die spanning, die nood, en die onmenselijkheid. Nee, we doen absoluut niet alsof er niks aan de hand is door vrolijk te zijn alsof we op een onbewoond eiland leven. Nee, we mogen blij zijn met ons geloof, niet omdat er niks aan de hand is, maar omdat ons geloof ons moed en kracht en uitzicht geeft in de moeilijke omstandigheden.
En we mogen blij zijn omdat we dat geloof ook aan de mensen mogen verkondigen en aanbieden als houvast in deze donkere tijden, het geloof in Jezus Christus.

Jezus feliciteert Petrus met zijn geloof in Jezus als de Christus, de Zoon van de levende God. En hij geeft Petrus er nog een cadeau bij.
Zijn geloof is al een geschenk, een geschenk van God, de Vader. Het cadeau dat hij van Jezus erbij krijgt, is de sleutel. De “sleutel van het rijk der hemelen”.
Die sleutel is het geloof in Jezus zelf. Want wie gelooft, krijgt de kans en de macht om harten van mensen te winnen voor Gods liefde.
Door ons geloof delen we in de liefde van God. Door ons geloof mogen we de wereld uitzicht geven op Gods goedheid en liefde. Door ons geloof mogen we alle mensen hoop geven in een wereld vol teleurstelling en pijn en verdriet. Zo zijn we allemaal sleuteldragers.

We hoorden in de eerste lezing dat de tempelbewaarder een sleutel op de schouders gelegd kreeg bij de aanvaarding van zijn ambt. In die tijd was een sleutel waarmee de poort moest worden geopend heel groot en lang. Die sleutel was een geschenk aan de tempelbewaarder, maar ook een opdracht. Vandaar dat hij op de schouders werd gelegd. Een opdracht, een lastgeving om de poort van het huis van God open te doen voor velen.
Paus Franciscus als sleuteldrager en opvolger van Petrus geeft het goede voorbeeld voor het oog van heel de wereld. Maar we mogen niet gaan achteroverleunen om te kijken hoe bijzonder Franciscus dit persoonlijk doet. We moeten juist uit onze gemakkelijke stoel komen en zelf aan de gang gaan. Wij mogen allen op onze eigen manier en in onze eigen wereld door de sleutel van het geloof harten van mensen openen voor God en zijn rijk.

Nogmaals, ons geloof, niet als eigen verdienste, als eigen uitvinding maar als geschenk van God. Een geschenk waarover we ons zelf dagelijks verwonderen. Een geschenk dat ons blij maakt. Een geschenk waarmee we elkaar feliciteren. Dat geloof en die blijdschap is de sleutel voor alle mensen tot het rijk van God.
Want met die sleutel heeft God ook ons eigen hart opengedaan. En wat God opengemaakt heeft, kan geen mens meer sluiten.  Nogmaals allemaal van harte gefeliciteerd. Amen

(c) Martin Los pr.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.