Zonder verwachting kan het onverwachte zich niet aandienen

Overweging op Palmzondag 28 maart 2021 Mariakerk en Willibrordkerk.

We gedenken op deze Palmzondag de ontmoeting van Jezus en Jeruzalem, zijn stad. De menigte roept: “gezegend degene die komt in de naam van de Heer”. Wie in deze tijd op het vliegveld van Tel Aviv landt en voet op Israëlische bodem zet, ziet daar boven de poort tot de grote hal nog steeds die woorden: “Gezegend degene die komen”(Baroech haboiem). Dat betekent ‘hartelijke welkom’. Een echte ontmoeting kan alleen maar plaats vinden als degene die op bezoek komt, echt welkom is. Als men voor die ander openstaat, en In die ander geen bedreiging maar een belofte ziet. Belofte of bedreiging, dat is de vraag. Zien we Christus als belofte of als bedreiging?
De menigte heet Jezus spontaan welkom. Mantels worden op de weg gelegd en palmtakken om als het ware de rode loper uit te leggen voor een nieuwe koning. Maar een ander soort koning dan ze verwachten. Hij komt niet te paard met een zwaard in zijn schede, maar op een ezel. Ooit heeft een profeet wel voorzegd dat eens een koning zou komen op een veulen. Maar wie had dat ooit serieus genomen? Een dode letter toch? Niet dus!Hier gebeurt het. De ontmoeting gaat heel anders dan verwacht. Verwachten we als God zijn beloften gaat vervullen dat er werkelijkheid iets gaat veranderen? Durven we de verwarring aan? Waar niet uit verwachting geleefd wordt, kan het onverwachte zich niet aandienen.
De ontmoeting van Jezus en zijn stad – de stad waarover zovele profetieën zijn uitgesproken, de stad die zo luid bezongen is door de eeuwen – die ontmoeting verloopt uiteindelijk heel anders. Jezus wordt uitgefloten, uitgestoten en uitgesloten. De poorten die in de Psalmen en oude rituelen worden opgeroepen wagenwijd open te gaan voor de koning in heerlijkheid, zijn door de kruisiging met een luide klap dichtgegooid. Máár…. een ontmoeting bestaat uit twee partijen. Jeruzalem heeft de deur in het slot gegooid. En wat doet Jezus, die welkom geheten is als degene die komt in de Naam van de Heer? Wat doet Jezus? Hij keert zich niet af, schudt niet het stof van zijn voeten. Hij omhelst met zijn gekruisigde armen zijn stad. Hij kromt zich onder haar lot. Hij neemt zijn lijden op zich. Liever aan het kruis gestorven voor de zonde van de mensen, dan alleen zijn heerlijkheid binnengegaan. Het is Jezus’ solidariteit, het is zijn liefde voor de wereld die groter is dan het kwade, groter dan de onmenselijkheid, groter dan de lelijkheid, groter dan de dood. Hij geeft de wereld hoop, in het bijzonder allen die lijden omdat ook zij zich niet neerleggen bij het kwade en het onrecht. De verrijzenis van Jezus die de overwinning van het kruis toont, stoot ons aan met de kracht van de hoop. We vieren met Pasen dat God alle hoop die de wereld had laten varen, terug schenkt. We durven weer vol verwachting te leven door Jezus ons vertrouwen te schenken en voor hem open te staan. Waar geen verwachting is alleen verleden, herinnering, teleurstelling, schaamte, wrok. Waar geen verwachting is, krijgt het onverwachte geen kans. Laten we daarom leven van de hoop. Misschien hebben we ook wel ergens een ezel klaar staan in de vorm van ons eigen moeizame bestaan en de lasten die wijzelf dragen. Laten we het afstaan aan onze Heer die ons niet tot last wil zijn, maar gaarne onze lasten op zich neemt. Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
Amen

Martin Los, pastoor
Op Palmzondag wordt het Evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen (Marcus 11:1-10) en in de Mis die erop volgt het Passieverhaal (Marcus 15:1-39)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.